En la situació actual és cabdal garantir que les tasques de neteja dels llocs de treball són les correctes per evitar la propagació de la COVID-19. Però com?

Presentem un recull d’indicacions bàsiques, i enllaços a guies i altres documents d’interès (d’organismes oficials i/o entitats de reconegut prestigi) elaborats amb motiu de la pandèmia.

Inclou diversos aspectes importants que cal tenir en compte:

  • neteja i desinfecció d’espais,
  • requeriments en l’aplicació de desinfectants,
  • neteja dels sistemes de climatització.

i es complementa amb un capítol de guies amb recomanacions específiques per sectors o activitats.

Els enllaços s’han fet, sempre que ha estat possible, a la pàgina web on s’actualitzen, de manera que s’accedeix a la darrera versió publicada, ja que s’estan revisant constantment en funció de l’evolució de la situació i de les novetats científiques i tècniques.

El recull és un treball de la Comissió d’Acció Professional i el  servei Infocentre, amb la col·laboració d’en Jordi Tapias, expert en desinfecció.

Veure Guia
Compartir