Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

El món actual està vivint un procés de transformació, a causa d'una nova revolució tecnològica, i les ciutats s’han convertit en un dels principals hubs digitals. “La ciutat connectada es basa en la Digitalització, Hiperconnectivitat i Automatització de la realitat i pivota sobre tecnologies com són la 5G, la Intel·ligència Artificial i el Machine Learning”, va explicar Jaume Figueras Solanilla, CTO for Iberia Market - Nokia Enterprise, en una sessió en línia organitzada pel Grup de Treball Smart Cities de la Comissió de Societat Digital, el passat 18 de gener de 2022. 

Figueras va exposar que les ciutats són els camps de desenvolupament d’un procés digital de transformació que posa “la tecnologia al seu servei perquè siguin més sostenibles, humanes i eficients”. En aquest nou paradigma, no totes les ciutats són iguals i “cada ciutat ha de definir el seu model de digitalització per donar resposta als seus propis reptes i al seu encaix en un món cada cop més global i hiper-connectat”, va afegir el CTO de Nokia. 

En opinió de Jaume Figueras, per aconseguir una ciutat connectada “necessitem una infraestructura, construir unes xarxes i unes comunicacions mòbils”. En aquest sentit, els facilitadors tecnològics clau seran una connectivitat omnipresent, el Internet de les Coses (IoT), la intel·ligència artificial, AR/VR/MR, l’automatització robòtica i el núvol híbrid. “La 5G serà una peça clau en el procés de digitalització en el món públic i privat”, va destacar Figueras.  

Segons Jaume Figueras, cal fer el trasllat de ciutat a plataforma i tenir en compte que “les dades són una condició necessària però no suficient perquè per elles mateixes no diuen res. Cal fer el salt de les dades a la informació i d’aquesta al coneixement i del coneixement a l’automatització”, amb nous reptes per solucionar com la seguretat, la privacitat, la sostenibilitat i la bretxa digital. 

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

 

Compartir