Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

El projecte EUGREENDEAL és un pla “que busca que la gent visqui bé, respectant els límits del planeta” va explicar Ferran Tarradellas, director de la representació de la Unió Europea (UE) a Barcelona, el passat dimecres 22 d’abril, a través de la plataforma Zoom. Una conferència organitzada per la Comissió d’Energia -amb la col·laboració de les Comissions de Canvi Climàtic i Economia Circular i la de Mobilitat dels Enginyers Industrials de Catalunya-, dins el cicle de jornades sobre la Transició Energètica.  

Ferran Tarradellas va advertir que “si se segueix aquest ritme es produiran problemes seriosos com la pèrdua de la biodiversitat, el cicle del nitrogen o la sobreexplotació de recursos, entre d’altres”. Segons Tarradellas, la situació actual suposa un cost de 192.000 milions d’euros l’any per la UE, en gran part, a causa de la dependència exterior. “Els europeus ens gastem 4.000 milions d’euros -4 vegades el pressupost de la UE- en comprar petroli i gas, quan disposem de sol, vent i aigua i empreses pioneres en la seva explotació”, va puntualitzar el director de la representació de la Unió Europea a Barcelona.

Ferran Tarradellas va animar a què “les enginyeres i els enginyers treballin per garantir un subministrament d’energia net, just i inclusiu i un teixit econòmic i industrial desvinculat del malbaratament de recursos”. El Pacte verd europeu vol un continent climàticament neutre el 2050, reduir la contaminació per protegir la vida humana, els animals i les plantes, ajudar a les empreses a liderar les tecnologies i els productes nets i garantir una transició justa i inclusiva.

Tarradellas va afirmar que, “en un futur pròxim, el gran problema de la competitivitat no serà la mà d’obra sinó la matèria primera. Cal anar cap a una economia circular que busqui extreure el mínim de matèria primera i generar un producte reutilitzable i reciclable que retorni al mercat. Les empreses del Green Deal no produiran productes sinó serveis”.

La greu crisi sanitària en la qual estem immersos i que afecta directament a totes les persones i al nostre entorn social i econòmic fa que els objectius de l'esmentat Green Deal tinguin una major actualitat. Tarradellas va dir que, des d'ara mateix, caldrà reconstruir el teixit social i econòmic i establir una nova estratègia de creixement, coherent amb les exigències del canvi climàtic i adequada a les urgents necessitats de la societat. Justament, Ferran Tarradellas va avançar que, el 23 d’abril de 2020, els caps d’Estat i de Govern es reuniran per discutir un pla de reestructuració europeu, amb l’objectiu principal de dotar a la UE de finançament per reactivar l’economia europea, sent peces clau la innovació i la recerca.

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

Compartir