El Grup de Treball Smart Cities, impulsat pels Enginyers Industrials de Catalunya i l’Associació de Professionals TIC de Catalunya (APTICC), ha considerat d’interès aprofundir en alguns temes que, com a professionals de l’enginyeria, les telecomunicacions i la informàtica són innovadors i s’obren a àmbits d'anàlisi relacionats amb d’altres ciències i disciplines. El desenvolupament òptim de la intel·ligència urbana és un gran repte i s’ha volgut aportar visió i criteris, definir línies d’acció i re-orientar la forma d’entendre i servir a les ciutats en un projecte.

La ciutat és el punt de partida perquè permet una visualització clara de la vida de les persones en un entorn concret i concentra diferents àmbit de treball, de responsabilitat i de gestió. Una de les conclusions del document  és que per a què la utilitat de les TIC –en relació a la salut i benestar de les persones a les ciutats- es doti de rigor i qualitat en el seu procés de creixement és important introduir un debat seriós i continuat amb la participació de tots els agents implicats i on el Grup de Treball espera jugar un important paper.

 

Llegeix el document
Compartir