Arran de la renovació del compromís entre l’Associació i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i La Mútua dels Enginyers, amb la signatura d’un nou conveni de col·laboració, el nostre col·lectiu pot seguir gaudint d’avantatges i privilegis exclusius, per actualitzar, renovar cobertures de risc professional a través de la pòlissa de  responsabilitat civil professional, l’alternativa al Règim General de la Seguretat Social (RETA) amb la possibilitat d’adaptar les cobertures a la necessitat de cada enginyer/a, cobertures adaptades als enginyers joves – Jove Inspirit - i propostes de previsió social per a empreses: Social Corp.

Entre els avantatges únics pels membres del nostre col·lectiu, destaca possibilitat d’ampliació la cobertura de risc professional de la pòlissa de Responsabilitat Civil personalitzada a l’activitat dels enginyers  o l’Alternativa al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms). Cal recordar que el Sistema Mútua permet personalitzar les cobertures que més t’interessi potenciar. I que la pòlissa de Responsabilitat civil professional cobreix a l’enginyer o enginyera davant de danys corporals, materials i patrimonials i perjudicis, causats involuntàriament a terceres persones per actes negligents, errors o omissions.

Clica aquí per contractar protecció per a tu i la teva empresa, 100% en línia!

Compartir