La inequitat de gènere segueix sent una realitat en l’entorn laboral dels i les professionals de l’enginyeria. Una realitat que es percep de manera diferent entre els enginyers (el 21% dels homes creuen que hi ha discriminació) i les enginyeres (el percentatge s'incrementa al 58%), si bé en tots dos casos el compromís per actuar i corregir-la és ben present. Aquesta és una de les conclusions de la segona enquesta entre el nostre col·lectiu, en el marc de l’Observatori de l’Enginyeria, que ha volgut avaluar la realitat de la doble EE de l’enginyeria (enginyeres i enginyers). 

L’Observatori de l’Enginyeria ha quantificat en un 14% la presència d’enginyeres a la professió (l’enginyeria industrial és una de les especialitats històricament amb menor presència de dones). Tot i que sembla que les coses, poc a poc, van canviant ja que la mitjana de les promocions recents és del 22%. 

El 61% dels i les enquestades està d’acord en fomentar l’enginyeria a l’educació Primària i Secundària, en especial entre les nenes. Doncs, hi ha un elevat reconeixement del valor, autoestima i confiança de la professió ja que el 94% del col·lectiu recomanaria els estudis d’enginyeria a les nenes del seu entorn. 

El enginyers i les enginyeres són i han de ser els principals impulsors de la professió a les generacions futures

L’enquesta, feta entre els més de 10.000 professionals de l’enginyeria que conformen la comunitats dels Enginyers Industrials de Catalunya, no pretén ser un estudi exhaustiu ni detallat sinó una aproximació que permet treure conclusions qualitatives a partir dels resultats quantitatius del sondeig. 

Consulta l'informe
Compartir