L'Associació i Col·legi dels Enginyers Industrials de Catalunya ha posat a disposició de la situació actual un Grup de Coordinació per canalitzar diferents accions i donar suport a iniciatives, com a facilitadors, de connexió entre necessitats concretes i el nostre ecosistema, de professionals de l’enginyeria i indústries. S’està treballant en diferents accions, en les quals ja hi ha algunes comissions i diferents enginyers col·laborant-hi.  

 Per a qualsevol comunicació amb el Grup de Coordinació ho podeu fer a través del correu coordinaciocovid19@mail.eic.cat.

Compartir