Pere Palacín va deixar la direcció general d'Energia el mes d'abril passat. En una entrevista a Fulls d'Enginyeria repassa els diferents fronts que va gestionar. "Hi ha molta reticiència a Catalunya pel desenvolupament de les renovables" i destaca que l'energia per moltes indústries avui és una matèria primera més del procés productiu i té costos iguals o superiors que la mà d'obra i, per tant, "és un factor molt important per a la competitivitat".

Pere Palacín explica també quin serà el paper dels gasos renovables en el futur, així com, dels biocombustibles en el transport i l'autoconsum en la indústria.

Fulls d'Enginyeria
Compartir