Tramitar els expedients d’autorització ambiental d’activitats és, des d’aquest 2 d’abril, més fácil. La Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental ha estat treballant els darrers en un canvi de l’eina que s’utilitza per fer aquesta gestió i s’ha passat a treballar amb una eina corporativa amb accés des del Canal Empresa. Això suposa una millora per integrar aquest tràmits a la Finestreta Única Empresarial (FUE) de la Generalitat i avançar cap a una agilització en la tramitació d’aquests expedients que acostumen a ser fora complexos.

Per tant, des del 2 d’abril les noves autoritzacions ambientals, les modificacions substancials, l’avaluació simplificada i el canvi de titularitat, tràmits de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, només es podran demanar des de la fitxa del tràmit del Canal Empresa. A més a més, s’hi sumen tres modalitats instrumentals noves: inscriure’s com a part interessada, presentar al·legacions a un procediment d’autorització i presentar un recurs.

La resta de modalitats s’adaptaran a aquesta nova manera de gestió dels expedients d’avaluació ambiental d’activitats en els propers mesos.

Més informació
Compartir