Enginyers Industrials de Catalunya, representats per la seva presidenta Maria Salamero i el degà Narcís Armengol, van assistir a la posada en marxa del Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), el passat divendres 9 de setembre de 2022. Les nostres institucions han participat en totes les reunions de la Taula i consideren que donar suport a l'impuls de la indústria és recolzar als professionals que la fan possible (el col·lectiu enginyer).

En declaracions a Fulls d’Enginyeria, el director general Pere Homs ha subratllat que el pacte posa l’accent en temes “de primera línia”, com poden ser la necessitat de fer créixer la pime catalana en dimensió per poder innovar i ser competitiva en l’àmbit internacional, i posar focus en el talent com a motor de l'activitat industrial.

El contingut del Pacte és el resultat de la tasca de cinc grups de treball formats per representants del Govern, de les organitzacions patronals Foment i PIMEC i de les organitzacions sindicals CCOO i UGT. El PNI també ha comptat amb valoracions i aportacions de la Taula del Pacte, formada, a més dels anteriors, per representants de col·legis professionals com Enginyers Industrials de Catalunya, grups parlamentaris, associacions municipalistes, universitats, cambres de comerç, cooperatives i centres tecnològics.

Amplia la informació a Fulls d'Enginyeria

Compartir