En un informe sobre la incidència, el passat 24 de juliol, a la xarxa elèctrica francesa que va provocar la desconnexió de la xarxa de transport de la península ibèrica, la Comissió d’Energia dels Enginyers Industrials de Catalunya conclou que cal revisar punts del disseny de la xarxa elèctrica actual i analitzar com ha actuat cadascun dels components del sistema de proteccions i quines senyals serien millorables per reduir les necessitats d’aplicació de desllast de càrregues. 

La interrupció del servei elèctric del 24 de juliol. Interrogants que desperta” analitza com va ser l’incident, la reposició del sistema i què va passar amb la demanda al sistema elèctric peninsular. L’informe conclou amb una sèrie de preguntes que el regulador hauria de fer als agents implicats i que han de permetre avançar amb pas ferm cap a la transició energètica i cap a un nou model de xarxa. 

 

Informe
Compartir