En aquests moments en els quals ja es pot donar per estabilitzada la pandèmia i des de fa temps ha estat possible tornar a la situació laboral pre-pandèmica, les empreses han hagut de decidir optar per diferents models de presencialitat en totes aquelles posicions que ho permeten: des de les que han exigit tornar a la presencialitat absoluta fins a les que han donat total llibertat als seus empleats, passant per models mixtes que permeten teletreballar dins d’uns determinats límits.

Des del Grup de Treball de Gestió de Persones dels Enginyers Industrials de Catalunya volem saber quin és el grau d’implantació de cada fórmula a les empreses.

Si el límit de dies de teletreball està establert de forma mensual, selecciona l’equivalent setmanal
Compartir