L’Ajuntament de Barcelona, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i amb l’objectiu compartit de limitar la propagació de la COVID-19, demana la suspensió de totes les obres d’iniciativa privada a la ciutat de manera generalitzada, d’acord amb el Decret d’obres d’Alcaldia signat oficialment, i que enllacem a continuació.

Decret d'Alcaldia

En aquest sentit, s’adverteix a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions que s’estiguin fent al terme municipal de Barcelona que si es disposa de treballadors executant les obres i no es poden garantir les mesures de seguretat aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques i l'Agència de Salut Pública de Barcelona, cal suspendre-les immediatament.

En el cas d’obres menors, encara que es puguin fer complint totes les garanties abans mencionades, també es demana la seva suspensió donat que les circumstàncies d’emergència en que ens trobem, comporten també la privació de serveis necessaris per portar-les a terme.

Per evitar que la suspensió sigui un inconvenient per a la finalització de les obres en curs, s’ampliaran el terminis d’execució de les obres, d’acord amb la durada de la vigència de l’estat d’alarma establert en el Reial Decret 463/2020.

Cal remarcar que queden fora de l’afectació del decret les actuacions que calgui dur a terme de manera urgent durant la vigència de l’estat d’alarma, quan estiguin justificades per garantir la seguretat de les persones.

Des del departament de certificació hem preparat un model d'ACTA DE PARALITZACIÓ TEMPORAL D'OBRA per que aquells de vosaltres que tingueu obres en execució pogueu informar els diferents agents implicats sobre la paralització de l'obra.

Descarrega el model d'Acta

La nostra assessoria jurídica queda a la vostra disposició per qualsevol dubte que us pugui sorgir sobre aquest assumpte, a través del mail assessorament@juridic.eic.cat.

Compartir