La Subcomissió Engitren de la Comissió de Cultura dels Enginyers Industrials de Catalunya va organitzar, aquests darrers dies, dos actes d’interès. El primer va ser una conferència telemàtica “Visions geogràfiques de la ciutat de Barcelona a partir de les propostes dels plans de metro. Un repàs històric (1963-2030)” a càrrec de Joan Alberich, geògraf, professor universitari i autor de diverses obres sobre el transport urbà entre les que destaquen les dedicades al metro de Barcelona. I, el passat 25 de febrer de 2021, l’especialista en la realització de reportatges cinematogràfics sobre el ferrocarril, José Luís García, va compartir la seva passió pel cinema i la via fèrria explicant les seves experiències personals en aquest àmbit.

Joan Alberich va fer un repàs exhaustiu dels diversos plans que les diferents administracions públiques han redactat, al llarg de la història, en relació a la xarxa del metro de Barcelona. Concretament, des del primer pla promogut per l'Ajuntament -arran de la municipalització de la xarxa a principis dels anys 60- fins al darrer “Pla director d'infraestructures” publicat, recentment, per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i que comprèn fins l'any 2030.

Alberich va partir de la descripció de les dues línies originals -construïdes fa gairebé un segle i explotades pel Gran Metro i el Transversal- i complementades, pel que fa a la mobilitat urbana subterrània, pel tren de Sarrià. L’exposició va continuar descrivint les prolongacions i noves línies endegades, principalment, a partir dels anys 70 per arribar a la situació actual amb la important xarxa urbana explotada per Transports Metropolitans de Barcelona i per Ferrocarrils de la Generalitat, ultrapassant els límits de la Ciutat Comtal per endinsar-se en bona part dels municipis metropolitans.

José Luís García va mostrar un interessant vídeo muntat a partir de seqüències de diversos dels documentals fets al llarg de la seva trajectòria professional i en els quals es van poden veure escenes irrepetibles. Gran part de les imatges van anar dedicades als trens remolcats per les locomotores de vapor, tant les que van prestar servei regular fins els anys 70 com les que han sobreviscut i han estat circulant, circumstancialment, com a trens històrics.

El conferenciant va exposar les seves vivències ferroviàries, l'origen de les quals es troba al ferrocarril miner de Río Tinto (lloc on va néixer). José Luís García va dedicar uns sentits comentaris a la gran transformació experimentada pel ferrocarril que, malgrat les importants millores de les darreres dècades, “ha perdut part del seu romanticisme”. L’especialista ferroviari també va lamentar la manca general de sensibilitat de les Administracions cap a la conservació i posada en valor del patrimoni ferroviari històric.

Compartir