Què és m4Social i la taula del tercer sector?

m4Social, el projecte d’innovació digital en l’àmbit social de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, es va crear el 2016 en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Fundació Mobile World Capital Barcelona, per impulsar la transformació de la societat mitjançant les noves tecnologies.

A través d’aquest projecte la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya vol liderar la transformació digital de les entitats del Tercer Sector, així com incidir en la generació d’un ecosistema d’innovació digital en l’àmbit social.

La Taula del Tercer Sector és una institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes, defensa els drets socials i lluita per erradicar la pobresa i reduir les desigualtats a Catalunya. Agrupa 35 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals representen i aglutinen en conjunt a més de 3.000 entitats socials no lucratives. És una Entitat Declarada d'Utilitat Pública. 

http://www.tercersector.cat/qui-som/presentacio

Els ENGINYERS VOLUNTARIS col·laboren amb m4Social, el projecte d’innovació digital en l’àmbit social de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per ajudar a les entitats en el camí de la transformació digital. T’hi apuntes?


Objectiu del projecte

Facilitar que les entitats socials puguin millorar l’eficàcia i la qualitat dels seus serveis definint i aplicant un pla de transformació digital.

Qui hi participa

 • m4Social, el projecte d’innovació digital en l’àmbit social de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, com a promotora de la iniciativa.
 • Entitats socials.
 • Enginyers Voluntaris: Aportem coneixement, experiència, orientació i metodologia perquè l’entitat pugui definir el pla estratègic i després fer-ne la implementació.

Què hem fet fins avui

 • En la campanya 2019/20 s’han assessorat 5 entitats amb la participació de 8 enginy@rs voluntaris.
 • En la campanya 2021 s’han assessorat 7 entitats amb la participació de 10 voluntaris dels quals 9 són enginy@rs.
 • Testimonis:

Campanya 2022

 • Assessorar entre 7 i 10 entitats en la preparació del pla estratègic.
 • Acompanyar a les entitats que han participat en convocatòries anteriors en el desplegament del pla.
 • La Taula del Tercer Sector farà la selecció d’entitats considerant especialment el compromís de la direcció amb el projecte.
 • Assessorament/acompanyament:
  • Enginyers Voluntaris amb el suport de 5 col·legis d’enginyeria.
  • Ctecno / Migranodearena.

Etapes del projecte

 • Definició de l’equip de treball de l’entitat i dedicació.
 • Revisió del model de negoci de l’entitat, entenent model de negoci com l´activitat i processos actuals per dur-la a terme.
 • Definir el nou mapa de processos identificant els àmbits i prioritats de digitalització de l’entitat amb criteris de millora: Màrqueting i comunicació, serveis i gestió interna.
 • Anàlisi de les eines digitals disponibles.
 • Nivell d’ús d’aquestes eines. Punts forts i punts febles.
 • Pressupost.
 • A partir dels punts anteriors definir les etapes del projecte de transformació digital i els objectius que es volen aconseguir en cada una d’elles.
 • Programa i eines de seguiment i avaluació de resultats.

Durada i dedicació del voluntari

 • Elaboració del pla estratègic:
  • Entre 3 i 6 mesos amb una dedicació de 2 a 4 hores per setmana.
 • Acompanyament en el desplegament del pla:
  • 6 mesos renovables amb una dedicació d’una reunió quinzenal.

Calendari

 • La crida i selecció d’entitats, assignació dels voluntaris i formació inicial es farà entre juliol i setembre per començar l’assessorament el setembre.

Per  a més informació poseu-vos en contacte amb: Montse Hita 93 319 23 00 o envieu un e-mail a: mhita@eic.cat

Compartir