L’Observatori Intercol·legial de l’Aigua, del que Enginyers Industrials de Catalunya en forma part amb els col·legis professionals d’Agrònoms, Camins, Canals i Ports i Economistes, proposa un “Corredor de l’Aigua” que connecti totes les conques hidrogràfiques, a través de la xarxa d’alta, donant màxima prioritat a la connexió entre el sistema Ter-Llobregat i el del Consorci d’Aigües de Tarragona. Un Corredor que estructuri les xarxes actuals i permeti resoldre situacions puntuals i d’emergència, reversible i que es reguli de forma transparent, amb un sistema de compensacions ambientals i garanties territorials. 

Aquesta proposta és la primera de moltes que en els pròxims mesos farà l’Observatori. Els quatre col·legis professionals l’han creat amb l’objectiu que s’executin les actuacions necessàries “per resoldre la situació d’emergència hídrica que viu Catalunya i per evitar que es repeteixi en el futur. Estem en una situació pitjor que el 2008 i volem que s’actuï de forma més decidida”, ha defensat Carles Conill, president de la comissió d’Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d’Enginyers de Camins.

“Hem de ser capaços d’oferir solucions que no ens facin dependre de la meteorologia per garantir l’abastament d’aigua i això passa per la reutilització, la dessalinització i també la interconnexió de xarxes, que augmenta la resiliència del sistema”, ha explicat Marc Oliva, president de la Comissió d’Economia Circular d’Enginyers Industrials de Catalunya.

El coordinador de la jornada, Albert Vilalta, ha especificat que la proposta de l’Observatori dibuixa un escenari nou. “Deixem enrere els escenaris de transvasament i apostem per un nou paradigma, les interconnexions per fer front a situacions puntuals que poden tenir a veure amb moments puntuals de sequera, però també per garantir cabals ecològics i millorar la seguretat davant de problemes de contaminació”, ha afegit Vilalta. 

En el context actual, els col·legis donen màxima prioritat a la connexió de la xarxa del CAT amb la d´ATLL, tant per la seva viabilitat tècnica –disposa de dos projectes constructius– i financera, com ambiental perquè en cap escenari requeriria d’una ampliació del cabal d’aigua de l’Ebre concedit al CAT. El pressupost aproximat de l’actuació és d’uns 300 milions d’euros i l’execució de l’obra és de 18 mesos.

 

Accedeix al manifest 

Amplia a Fulls d’enginyeria

Compartir