Per a més informació clica a la fitxa de la jornada
 

Els esdeveniments musicals i teatrals tenen una presència imprescindible a les programacions dels ajuntaments, especialment en èpoques estivals, i són utilitzats cada cop més per trencar l'estacionalitat de moltes poblacions. El passat 5 de juliol de 2022, el Grup de Treball d’Enginyeria de l’oci de la Comissió d’Acció Professional va organitzar una sessió sobre els escenaris o estructures desmuntables, que també suporten altres instal·lacions com llums, so o multimèdia.

La complexitat de cada estructura depèn moltes vegades de la direcció creativa de l'espectacle i està condicionada addicionalment per múltiples paràmetres externs que cal tenir sota control. A l'hora de treballar amb aquest tipus d'instal·lacions, l’enginyeria ha de fer front a una gran varietat de situacions que suposen tot un repte, sumat al fet que existeix molt poca claredat a nivell normatiu, cosa que no facilita la homogeneïtzació de criteris arreu del territori. 

A banda, pel que fa als escenaris i estructures desmuntables és molt important tenir en compte altres aspectes relatius a la seguretat i organització del propi esdeveniment, més enllà de la pròpia estructura. Quins tipus d'escenaris existeixen? Quines normatives s'han de seguir? Què hem de tenir en compte alhora de realitzar un esdeveniment d'aquestes característiques? Quins certificats hem de demanar?

En van parlar Oscar Elgarrista, president del Grup de Treball d'Enginyeria de l'Oci, Marta Guasch, presidenta de la Comissió d'Acció Professional, Carles Tagarro, enginyer responsable de projectes per a esdeveniments, Jordi Valiente, responsable de l’enginyeria Eprojecta i Jordi Parés i Jordi Velasco, socis de Think Enginyeria i especialistes en estructures escèniques.

 

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

 

Compartir