Enginyers Industrials de Catalunya consideren que el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-pniec-2021-20309 ) és una proposta ''ambiciosa, extensa i ben estructurada'' però consideren que és ''difícilment assolible''. En un document publicat aquest dimarts, la comissió d'Energia dels Enginyers Industrials analitza el contingut d'aquest pla i les conseqüències de la seva posada en marxa prevista pel període 2021-20130. L'anàlisi valora que l'estat espanyol plantegi una inversió al voltant dels 235.000 MEUR per aconseguir la reducció del 23% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, respecte el 1990, i que el 42% de l'energia final i el 74% de l'energia elèctrica provingui de fons renovables. El document recalca que l'esforç recau, majoritàriament, sobre el sector elèctric que ha d'assolir el 68,7% de la reducció d'emissions amb el 63,8% del pressupost.

En aquest sentit, els Enginyers consideren que la generació elèctrica patirà canvis ''molt importants'' amb l'aplicació del PNIEC i aposten perquè l'excedent es pugui exportar als països veïns, ampliant les interconnexions, malgrat les dificultats. Consideren que el sistema resultant de les inversions és ''poc eficaç'' per poder absorbir la nova energia generada arran de l'aposta per les renovables.

A més a més, des de la comissió d'energia consideren que les mesures recollides al PNIEC generaran sobrecostos que podrien influir negativament en el preu de l'energia elèctrica dels propers anys. La situació, se sumarà, alerten els Enginyers, a la incertesa que ha generat en aquest sector la crisi del covid-19, deixant en un ''nou interrogant'' sobre si es duran a terme les inversions previstes abans que es declarés la pandèmia.

Veure document
Compartir