Una delegació dels Enginyers Industrials de Catalunya va visitar les instal·lacions del Port de Tarragona, el passat 28 d'octubre de 2021. Organitzada per la Comissió de Gestió Empresarial, el Grup de Treball de Logística i la Demarcació de Tarragona dels Enginyers Industrials, la visita es va iniciar en un magatzem de productes químics de KATOEN NATIE Entrevies per presenciar operacions de càrrega i descàrrega i d'ensacat de producte. Els assistents també van poder conèixer les instal·lacions portuàries des del mar.

El Port de Tarragona es posiciona com a hub a la Mediterrània per a l'emmagatzematge i la distribució de productes petroquímics. És també líder en el moviment de productes agroalimentaris pel seu volum, uns 5 M de tones anuals de mitjana i per la seva diversificació. S'hi duen a terme altres tipus de transports com els de productes energètics, siderúrgics, contenidors, animals vius i creuers, així com l'exportació de càrregues especials.

Compartir