La Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera ha fet pública aquesta nota que aclareix els següents punt:

  • Quin és el règim d’inspeccions periòdiques per les instal·lacions contra incendis en establiments industrials i no industrials.
  • Quin és el procediment que han de seguir aquestes inspeccions
  • Quines son les instal·lacions que s'han d'inscriure en el registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) i en quin moment s'ha de fer aquesta inscripció.

Pots ampliar aquesta informació llegint el pdf de la nota: http://infonorma.gencat.cat/pdf/Nota-aclaridora-PCI-1-2019.pdf

Compartir