Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

La sobirania industrial és molt important perquè és la única que té capacitat per vertebrar un país i una societat”, va defensar el secretari general de Indústria i de la PIME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, durant una jornada en línia organitzada per la Comissió d’Energia que es va celebrar el passat 25 de març de 2021. Al llarg de la sessió es va analitzar el nou Reial Decret 1106/2020 que regula l’Estatut dels consumidors electrointensius, és a dir, totes aquelles empreses que tenen un consum elèctric mínim anual d’1 GW/h, una intensitat energètica major de 1,5 kWh/euro, almenys el 50% del consum en hora vall i pertànyer als sectors industrials beneficiaris d’ajudes en matèria d’energia i clima.

Es podran acollir a aquest Reial Decret més de 150 empreses catalanes i unes 600 a nivell espanyol”, va assenyalar Teresa Baquedano, ex-directora general de Política Energètica i Mines al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. "Portem 2 anys treballant i després d’una llarga negociació, especialment a nivell comunitari, podem dir que hem aconseguit les millors condicions”, va afegir Baquedano.

Els consumidors electrointensius seran compensats fins a un màxim del 85% pels càrrecs en la seva factura elèctrica, destinats a finançar les renovables, cogeneració d’alta eficiència i el cost extra dels territoris no peninsulars. “Les ajudes es concediran a través d’un procediment de concurrència competitiva”, va explicar l’assessora del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Per beneficiar-se d’aquestes ajudes, les empreses hauran de complir una sèrie d’obligacions entre les que figura contractar (per 5 anys com a mínim) un 10% del consum anual i tenir implantat un sistema de gestió de l’energia auditat i certificat. “L’energia ha de ser competitiva, sostenible i segura”, va recordar el president de la Comissió d’Energia dels Enginyers Industrials de Catalunya, Josep Maria Montagut. “El cost del subministrament elèctric de la indústria electrointensiva és especialment crític quan competeix en els mercats globals”, va destacar Laura Garcia, responsable de mercats i preus energètics de la Comissió d’Energia.

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

Compartir