El contacte entre les empreses i possibles candidats no sempre és fàcil. Per aquesta raó, Enginyers Industrials de Catalunya va organitzar, el passat 9 de novembre de 2021, la primera Speed Networking Talent per connectar els responsables de reclutament de companyies referents  amb possibles candidats i talents. En aquesta primera edició, els protagonistes van ser els sectors químic i farmacèutic perquè inverteixen en I+D i són capaços de generar productivitat i valor afegit a la societat, a més de contribuir a la creació de riquesa mitjançant la creació d’ocupació de qualitat. 

Es va comptar amb la participació d'Almirall, BASF, Carburos Metálicos, CRODA, Ferrar, Galenicum, HARTMANN, Henkel, HIPRA i SANOFI i s’hi van inscriure prop de 40 enginyeres i enginyers industrials, químics, graduats en tecnologies industrials i biomèdics. Si desglossem el seu perfil: el 40,6% eren dones, 59,4% homes, un 28% estaven recent titulats, el 37,5% tenien una experiència de fins a 5 anys i el 34,3% eren perfils que comptaven amb de 5 a 10 anys d’experiència professional. 

Montse Pérez, responsable de Serveis Ocupacionals d’Enginyers Industrials de Catalunya, va presentar la sessió i va destacar que “estem encantades i encantats de posar-nos al servei de les empreses per ajudar-los en la captació del talent”. 

Gràcies a totes i tots per participar! Connectem solucions.

 

Compartir