Entitat

El Banc dels Aliments de Barcelona és una Fundació privada, independent, apolítica, aconfessional i sense ànim de lucre.

El seu objectiu principal es recuperar els excedents alimentaris i adquirir productes bàsics per a distribuir-los entre les persones en situació de vulnerabilitat alimentaria, respectant la seva dignitat.

Respecte als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el Banc contribueix a aconseguir els de Fi de la Pobresa (1), Fam Zero (2), Reducció de les Desigualtats (10), Consum i Producció Responsable (12), Acció Climàtica (13) i Aliança pels Objectius (17).

El Banc dels Aliments de Barcelona, segons la Memòria de l'any 2021, va atendre  a 145.000 persones a través de 330 Entitats de iniciativa Social que es van encarregar de repartir els aliments i el total de quilos repartits  van ser 23.130.000.


Es cerca la col.laboració d'enginyers Informàtics amb el Banc dels Aliments.

Funcions

  • Col·laborar de forma presencial en les activitats diàries
  • Col·laborar en projectes concrets

Perfil

  • Persones que es vagin a jubilar o que s'hagin jubilat i vulguin compartir la seva experiència laboral.
  • Persones en situació activa,

Disponibilitat

  • Persones a punt de jubilar-se o que s'hagin jubilat: es demana una dedicació aproximada de unes 10 hores setmanals. 
  • Persones en situació activa: participació en projectes a temps parcial (Hi ha empreses que deixen participar als seus empleats una sèrie de hores dins del horari de treball per a projectes d' Entitats Socials).

Lloc

Banc dels Aliments.

Contacte

Per  a més informació poseu-se en contacte amb: Montse Hita 93 319 23 00 o envieu un email a: mhita@eic.cat. Per conèixer una mica l'entitat podeu visitar: https://www.bancdelsaliments.org/es/

 

 

Compartir