El Conseller de Treball, Afers Socials i Famíies, Chakir El Homrani Lesfar, signa la resolució TSF/759/2020, de 22 de març publicada al DOGC per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball.

A conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma ocasionada per la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 és imprescindible estipular la distància de seguretat entre treballadors i treballadores en tots aquells centres de treball que continuïn oberts, sigui perquè són serveis essencials, sigui perquè el decret de l'estat d'alarma no en preveu el tancament.

Com a norma general, s'estableix que "s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i persones treballadores mantinguin la distància de seguretat d'almenys un metre, amb la finalitat d'evitar contagis."

Entre altres mesures, la resolució estipula que:

  • Establir una distància entre persones als centres de treball d'un metre i mig i sempre d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, a excepció dels treballadors que, per raó de la seva activitat, necessiten prestar serveis a distàncies inferiors (com per exemple els sanitaris)
  • Fer extensives les Recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya a les empreses i treballadors de Catalunya.
  • Publicar la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  • Adequar el contingut d'aquesta Resolució en funció de l'evolució de l'epidèmia i de les instruccions de les autoritats sanitàries.
  • Establir una vigència mínima de quinze dies a partir de la seva publicació al DOGC,  susceptible de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.
Llegeix la Resolució
Compartir