Accedeix al vídeo i a la documentació clicant a la fitxa de la jornada

 

El 17 de gener es va aprovar i publicar una nova norma UNE que pot significar un canvi de paradigma en la gestió de la qualitat de l'aire interior. Aquesta nova normativa ajuda a preservar la salut en els espais tancats, redueix la probabilitat de contagis i aporta a la ciutadania el coneixement i l’empoderament necessari per convertir-la en una eina. 

Aquesta norma pretén recollir els criteris per mesurar, de manera rigorosa, els riscos de contagi per via aèria associats als espais interiors (en els que es comparteix l’aire que es respira) tenint sempre en compte el confort i el cost energètic. 

Enginyers Industrials de Catalunya ha participat en la seva elaboració i la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular va organitzar, el 29 de gener de 2024, una jornada per presentar-la. Sis persones expertes del Comitè Tècnic de Normalització van mostrar diferents aspectes d’interès de la nova normativa. Marc Oliva, president de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular, va fer la presentació institucional i José Manuel Felisi, de MESURA Xarxa Ambiental, la introducció i l’abast de la nova norma UNE. 

Del projecte d’implantació i de la gestió de dades i informació i les auditories, respectivament, en van parlar Miguel Ángel Campano i Samuel Dominguez de la Universitat Sevilla, i Elena Jiménez, de la Universitat de Castella-la Manxa, ho va fer sobre els sensors. Marta Guasch, presidenta Comissió d'Acció Professional i Àngel Ortega, president Comissió de Construcció, Urbanisme i Infraestructures, van recollir les conclusions de la jornada i Cipriano Bermúdez, de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular, en va fer la cloenda. 

 

Accedeix al vídeo i a la documentació clicant a la fitxa de la jornada

Compartir