En un any de presa de decisions i d'actuar, quins són els deures de Catalunya pel 2022? El president Jordi Renom dona les claus a la secció "Entre tots" de "El Periódico": "Amb celeritat, cal activar polítiques per transformar el sistema productiu, accelerant els esforços i les inversions". 

Jordi Renom declara que "estem convençuts de què la indústria ha de ser el sector sobre el que pivotar la recuperació econòmica perquè estem preparats, per la seva capacitat de crear valor afegit de qualitat i majors i més estables nivells d'ocupació i de distribució de la riquesa". 

El president aposta per un esforç conjunt públic-privat, des d'una economia i una indústria més sostenibles, eficients i competitives, com a palanques d'equitat i benestar.

 

Compartir