Enginyers Industrials de Catalunya lamenta el tancament de la planta de Nissan a la Zona Franca i les de Montcada y Sant Andreu, i demana a les Administracions que facin tots els esforços per convertir aquest repte en una oportunitat. L’Associació i el Col·legi creuen que la indústria ha de serel vector sobre el que pivotar la recuperació econòmica al nostre país”, com ja vam destacar en un document fet públic la setmana passada i on recullen 40 propostes i recomanacions concretes per sortir d'aquesta crisi apostant “per la indústria competitiva, sostenible i palanca d’equitat i benestar com a motor de la recuperació de l'economia en general i d’un millor futur per a la societat”.

També manifesten el seu convenciment de que “el país té prou capacitats per aprofitar tot l’actiu que representa el coneixement i capital humà dels professionals de NISSAN i proveïdors per reforçar l’activitat industrial en el propi sector i d’altres sectors de la Indústria 4.0”. En aquest sentit, treballaran en coordinació amb els implicats per facilitar-ho al màxim.

En el document “La indústria: vector de recuperació econòmica a Catalunya”, l’Associació i el Col·legi defensen que, ara més que mai, “cal activar polítiques i accions que ajudin a superar la crisi, que es despleguin amb celeritat amb l’ambició de transformar en positiu el sistema productiu, accelerant esforços i inversions que tenim perfectament identificats, com són el canvi climàtic, els impactes de la digitalització i una millor distribució del valor generat per l’economia”.

En l’àmbit de la Mobilitat,  Enginyers Industrials aposten per:

  • revisar el Pla estratègic integral de suport a la indústria de la mobilitat i de l’automoció 2020-2025
  • Fomentar la demanda de vehicles de mobilitat sostenible
  • Accelerar les inversions en infraestructures crítiques per a la mobilitat
  • Perllongar els ERTO’s més enllà de l’estat d’alarma mantenint actius els treball

Per als Enginyers Industrials, cal “impulsar de manera coordinada l'activitat industrial, en línia amb les directrius de salut pública i de l’estratègia industrial que proposa la UE per al període 2020-2030”. Això vol dir “assegurar la continuïtat del teixit industrial, contribuint a generar PIB a curt termini i que aquest es capil·laritzi eficientment en el conjunt de la societat”, i per aquesta raó demanen “prendre mesures transformadores que modifiquin estructuralment les mancances dels nostres sectors industrials”. El que implica “actuar des de la competitivitat, la transversalitat sectorial i la col·laboració publico-privada”.

Per aconseguir aquests objectius, Enginyers Industrials creuen que “les palanques públiques han de ser clares i l’acompanyament decidit. Calen recursos econòmics i humans de manera urgent per a generar aquestes dinàmiques”. I per això, associacions professionals, empresarials i clústers “són els àmbits on es poden accelerar aquests processos de cooperació. I d’aquests en tenim molts i molt bons. És moment d’aprofitar-los”.

Compartir