Accedeix al vídeo i a la documentació clicant a la fitxa de la jornada
 

La transició energètica cap a la incorporació de les energies renovables comporta el canvi d'usos de combustibles i tecnologies, on l'electrificació prendrà més rellevància. A tal efecte, caldrà ampliar i/o reforçar les infraestructures elèctriques des de la generació, el transport, la distribució i l'usuari.

Ens apareixen noves necessitats a l'ecosistema elèctric com són la introducció de fonts renovables de captació eòliques i fotovoltaiques, distribuïdes i variables en funció de l’acció del vent i el sol, l'emmagatzematge, els sistemes de climatització elèctrics, la càrrega de vehicles elèctrics, així com la necessitat de gestió flexible de la demanda dels consumidors i prosumidors (productor + consumidor).

En aquest context present i futur de planificació de grans inversions elèctriques, el seu disseny, la seva projecció, modelització, simulació de comportament dinàmic, la previsió d'incidències i esdeveniments atípics cal que es faci d’una manera molt acurada. En aquesta jornada, celebrada el 17 de juny i organitzada per les comissions de Transformació Digital i d’Energia, es va avaluar l'estat de situació d'eines digitals, com el bessó digital, unit al IoT i la IA generativa, com a solucions facilitadores de disseny optimitzat i de control d'operació, interactiu i eficient, en l’explotació d'aquestes noves infraestructures elèctriques.

Josep Casanovas, president del grup de treball de Digital Twins de la Comissió de Transformació Digital, va introduir el concepte de bessons digitals com a “les eines o instruments que ens poden ajudar a prendre decisions en els àmbits estratègics i tècnics per dur a terme la transició energètica en què estem immersos, en l’actualitat”. El president de la Comissió d’Energia, Lluís Pinós, va apuntar que “cada vegada hi ha més capacitat i potència de comunicació i més dades i, per aquesta raó, calen models de simulació per a ajudar en la gestió, prevenció i presa de decisions”. 

Ivan Franco d’Endesa va explicar com han creat bessons digitals de les seves centrals hidroelèctriques. Franco va explicar que a través de la IA s’han reproduït les plantes per poder fer visites virtuals i elaborar, entre altres potencialitats, diagnòstics preventius sobre el seu funcionament. “La utilitat d’aquest model és molt àmplia, ens permet visualitzar els equips i la instrumentació, fer mesuraments en temps real (temperatura, pressió, velocitat o vibracions) o visualitzar els mapes de les centrals, també s’hi poden vincular arxius com plànols, imatges, esquemes manuals, i un llarg etcètera”, va afegir Franco. 

Ramon Gallart, director d'Innovació d’Anell, va parlar de l’aplicació dels Digital Twins en el sector del transport i la distribució de l’energia elèctrica. Gallart va assenyalar que la seva implementació serà clau per aconseguir “la penetració de les energies renovables, mantenint la resiliència i eficiència en la xarxa, per disposar d’un procés d’estandardització que permeti la interoperabilitat i per facilitar la coordinació operacional i de negoci entre els operadors del sistema i els diferents actors del mercat”. També va indicar els beneficis dels models com són la millora operativa, de planificació, facilita gestió de la demanda i una resposta àgil als canvis.

Àngel Silos, Prosumer Solution Architect a Schneider Electric, va apuntar el potencial dels bessons digitals en les infraestructures de la ciutat, com són l’aeroport o el metro, en el seu disseny i operativitat, durant tot el cicle de vida del projecte. En aquest sentit, va exposar que els Digital Twins han permès “el salt de la simulació teòrica a la de dades amb temps real”, amb bases de dades integrades i un disseny col·laboratiu, simulacions predictives que admeten la integració amb altres DTs, estudis elèctrics i la validació del disseny i anàlisis per a l’operació i manteniment de les infraestructures, que asseguren els automatismes davant de possibles situacions crítiques. Silos va assenyalar també que els models de simulació permeten en tots els casos de les infraestructures de la ciutat augmentar la seguretat i gestionar la demanda.

Eduard Loscos, director d’I+D a IDP Enginyeria, va aportar el seu punt de vista en la implementació de bessons digitals en el sector de la construcció. Loscos va presentar totes les iniciatives i plataformes que s’estan duent a terme, però va apuntar les grans dificultats per introduir la digitalització en aquest àmbit. “L’objectiu és passar del BIM als Digital Twins, però és molt complex aplicar la transformació digital en un sector de baixa productivitat i amb uns marges molt baixos. Avui dia, els edificis disten molt de ser intel·ligents”, va denunciar Loscos. 
 

Accedeix al vídeo i a la documentació clicant a la fitxa de la jornada

Compartir