Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

L'e-commerce va en augment i situacions excepcionals com la de la pandèmia derivada per la COVID-19 no fan altra cosa més que accentuar-lo. El Grup de Treball de Logística va organitzar una jornada el passat dijous 21 de gener de 2021 per descobrir com les administracions públiques i algunes empreses gestionen la distribució logística a les ciutats, intentant reduir un possible col·lapse circulatori que podria afectar a la seva productivitat i a la gestió de l’espai públic.

Segons Carlos Górriz d’Alfil Logistics, entre les dificultats que es troben les empreses que es dediquen a la distribució logística destaquen que els sistemes actuals no estan adaptats al transport d’última milla, el poc temps que hi ha per planificar i optimitzar, una alta rotació de personal i una especialització baixa i la falta de visibilitat de tota la informació en un únic punt a temps real. “Som conseqüència del que exigeix el client. L’ordre perfecte és la que es lliura l’abans possible amb els menors recursos possibles” va explicar Górriz. Alfil Logistics ha trobat la solució en un software que els permet visibilitzar a temps real com s’estan produint els lliuraments i que suposa una millora de la productivitat i optimització de les rutes de repartiment.

El director de Lógística de Penguin Random House, Josep Maria Vilanova, va compartir de quina manera fan la distribució a les llibreries, a través d’una empresa de lliuraments que reparteix per la nit a diferents punts de distribució en distints aparcaments de la ciutat "i des d’allà, l’endemà al matí, els porta al destí final mitjançant patinets elèctrics, a una distància no superior als 750 metres". 

El nostre objectiu amb aquesta aplicació era el de controlar les zones de càrrega i descàrrega del centre de la ciutat per augmentar la rotació i disponibilitat de places, optimitzar l’espai públic, reduir la indisciplina en l’estacionament i disminuir el trànsit i, per tant, les emissions” va explicar Joana Rodríguez, tècnica de Mobilitat a l’Ajuntament de Vic. Aquesta solució digital ha aportat, segons va assenyalar Joana Rodríguez, no només una millora de la productivitat dels transportistes i un major control de l'espai públic sinó que també grans beneficis mediambientals ja que ha suposat una reducció del consum de combustible, del temps de cerca d’aparcament amb menys circulació, contaminació i risc d’accidents.

Carles Conill, director de Serveis de Mobilitat Sostenible d’AMB, va comentar que la gestió de les àrees de càrrega i descarrega que depèn de l'AMB ha de fer front a una normativa ''actual dispersa'' i una ''manca d'uniformitat'' en horaris, i criteris d'accés, i que s’ha de coordinar. També va donar algunes dades d’interès del sector: “el 20% dels vehicles que circulen per Barcelona són camions i furgonetes i són els responsables del 40% de les emissions contaminants”. Conill va recordar que la ZBE s’estendrà i que serà una realitat l’abril d’aquest any. Per aquesta raó, una de les grans apostes de l’AMB serà la ciclologística.

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

Amplia amb Fulls d'Enginyeria

Compartir