La Cap de Tecnologies de Negoci a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Alícia Coca, va ser la ponent de la videoconferència sobre “Tecnologia i digitalització en l'explotació ferroviària” organitzada el passat 28 d’octubre de 2021 pel Grup de Treball d'Engitren de la Comissió de Cultura dels Enginyers Industrials de Catalunya. 

La ponent va explicar com en el món de l'explotació ferroviària la gestió del tràfic i la d’estacions i clients són dues peces clau. En aquests dos àmbits, la tecnologia i la digitalització, amb l’optimització de recursos i amb l’ampliació de prestacions que s’ofereixen els clients, han permès millorar el servei. En concret, la tecnologia soporta funcions bàsiques per a la prestació del servei, com són: el control de tràfic, la gestió de les instal·lacions, la venda i el control d’accés i la informació al client.

El nucli de tota l’explotació ferroviària és el Centre de Comandament ja que permet gestionar de forma centralitzada i coordinada tots els recursos. En aquest punt, va explicar Alícia Coca, “la integració entre els diferents sistemes informàtics implicats és clau per a la obtenció dels resultats desitjats, assolint importants nivells d’automatització i incrementant els nivells de resposta i atenció oferts”. 

Al llarg de la conferència, amb l’ajuda de gràfics i diagrames es va fer un repàs de la tecnologia i els sistemes informàtics que suporten l'explotació ferroviària i donen cobertura a les funcions crítiques del negoci. També es va centrar l'atenció en els seus aspectes més funcionals i operatius, es va destacar la importància de la seva integració i es va posar especial èmfasi en aquells sistemes que donen servei al Centre de Comandament, com a punt neuràlgic de tota l'explotació.

 

Compartir