Visita tècnica a l'estació de mesura de la qualitat de l'aire de Barcelona-Gràcia-Sant Gervasi, un sistema de detecció dels nivells d'immissió dels principals contaminants. Constitueix l'eina principal d'avaluació de la qualitat de l'aire i el seu objectiu és proveir informació sobre l'estat de qualitat de l'aire a Catalunya, en aquesta estació es determinen diferents contaminants presents a l'aire que són el SO2, NO2, CO, PM10, PM2,5, O3, C6H6, Benzo(a) Piré i metalls.

En la visita, ens va guiar l'Eva Pérez, cap de la Secció d'Immission del Servei de Vigilància i Control de l'Aire del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Gràcies per acollir-nos!

 

Compartir