Des de la Comissió d'Energia dels Enginyers Industrials de Catalunya alertem del “risc d’una crisi de preus de gas natural”, donat que sense part de l'actual subministrament rus i algerià per gasoducte i amb la producció de gas noruec disminuint de forma vertiginosa, “Europa podria veure a curt termini en una situació molt compromesa al ser aquest gas el que alimenta i dóna estabilitat de preus a la seva indústria”.  Per aquesta raó, demanem considerar “el gas natural com un element estratègic per a la transició energètica i ecològica”.

En el “Posicionament sobre el preu del gas natural” fem un repàs a l’actual situació que travessa aquesta font energètica i els seus condicionals geoestratègics. Recordem que en el mercat majorista de l’electricitat, els cicles combinats estan fixant el preu de l'energia elèctrica amb un cost del gas natural al voltant dels 80 € / MWh (són necessaris gairebé 2 MWh de gas natural per produir 1 MWh d'electricitat) i un preu de la tona de CO2 per sobre dels 60 € (s'emeten 0,36 t per produir 1MWh d'electricitat) per la qual cosa els números són clars: només els costos variables dels cicles combinats ja situen el MWh elèctric als 180 €.

L’Associació i el Col·legi destaquem que “Estats Units està afavorint el consum intern per assegurar a la seva indústria preus estables”, mentre que “els països asiàtics, amb la Xina al capdavant, estan substituint carbó per gas natural, procedent de l'Orient Mitjà i Austràlia, per intentar reduir les seves emissions de CO2 a l'atmosfera”, alhora que està refent les seves reserves per prevenir un hivern que s'anuncia molt fred al Pacífic.

Recordem que “la indústria europea encara té molts processos que, de moment, no poden funcionar amb electricitat ni prescindir del gas natural, al no disposar encara d'un substitut clar a preus competitius”. En aquest context, alertem que “Rússia ha decidit reduir al mínim tècnic el cabal que flueix pel gasoducte que travessa Ucraïna” i realitzar el subministrament a Europa a través dels dos gasoductes bàltics “Nord Stream”, al temps que “Algèria pretén no renovar la concessió d'un dels dos gasoductes que connecten amb sòl espanyol”, en concret el que travessa el Marroc, per desavinences polítiques amb aquest país.

En el cas de la Península Ibèrica, l'escassa capacitat d'interconnexió amb la xarxa de gasoductes europeus -a través de França- pot suposar comprar el gas natural liquat (GNL) a preus molt mes elevats. A tall d'exemple, denunciem que “la conjuntura actual de preus no han permès cobrir les reserves de cara a l'hivern, que es troben tan sols al 70%, un fet que pot tenir greus conseqüències sobre el subministrament en els mesos vinents”.

En aquest escenari, alertem que “Europa podria veure’s a curt termini en una situació molt compromesa al ser aquest gas el que alimenta i dóna estabilitat de preus a la seva indústria”. Per aquesta raó, des d’Enginyers Industrials de Catalunya defensem que cal “considerar el gas natural com un element estratègic per a la transició energètica i no com un combustible perniciós que cal eliminar el més aviat possible”.

 

 

Posicionament
Compartir