Tanquem 2021 amb molt bons resultats, ateses les circumstàncies amb les que s’han desenvolupat les activitats, i amb l’assoliment d’una fita important que és la formulació del nostre propòsit: Liderem l’evolució tecnològica per al progrés del món i les persones. “Un propòsit que és el resultat de la destil·lació de les aportacions de tot el col·lectiu”, explica el president Jordi Renom, i un 2021 “en el que la veu dels Enginyers Industrials s’ha fet sentir més que mai”, afegeix el degà Josep Canós. 

Un any en el que s’ha seguit treballant per l’E d’EQUITAT ja que “necessitem que les dones enginyeres tinguin el màxim protagonisme a les nostres empreses, entitats i entre el nostre col·lectiu professional i perquè el futur són els joves (equitat generacional)”, destaca Renom. En aquesta línia i per fer front a aquests dos reptes, s’ha posat en marxa la Càtedra EIC-UPC Enginyeria i Empresa que, com assenyala el president, “ens ajudarà a tancar el cercle del talent, per connectar-encara més estretament- amb el món universitari i amb les escoles d’enginyeria catalanes, permeabilitzant les barreres entre l’acadèmia i la professió”. 

El degà Josep Canós valora que “ha estat un any excel·lent si tenim en compte el context de pandemia que encara vivim” i resalta el reconeixement d’Enginyers Industrials com a experts autoritzats en els temes que preocupen a la societat. Per exemple, en temes centrals com l’Energia “hem posat llum en la foscor dels càlculs de preus i de les subhastes elèctriques, amb articles d’opinió als diaris i declaracions a programes de ràdio i televisió”. 

 

Més i millor pel 2022

Pel 2022, “seguirem treballant per oferir més i millors serveis als joves titulats per ajudar-los a assolir els reptes que es proposen”, destaca el president Jordi Renom. Cal assenyalar que, gràcies a programes com “Capacita’t”, s’ha aconseguit enguany incorporar al col·lectiu quasi bé el doble -respecte 2020- d’enginyeres i enginyers joves. També cal resaltar l’augment de participació i l’interès en els actes i jornades organitzades des d’Enginyers Industrials, quadruplicant les xifres de l’exercici anterior i arribant a més de 8.000 persones participants. 

Accions com l’inici d’activitat a la nova seu de la Delegació del Vallès en han d’ajudar a incrementar la nostra presència al territori”, explica el degà Josep Canós. I “seguirem treballant per fer escoltar la nostra veu, consolidant la nostra presència als mitjans i a través de la nostra publicació digital Fulls d’Enginyeria”, afegeix Canós. 

 

Compartir