El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la modificació de les definicions de les unitats bàsiques de mesura com el segon, el metre, el quilogram, el kelvin, la candela i el mol, tal com recull una directiva europea per incorporar la revisió del Sistema Internacional d'Unitats (SI) i recollir les noves definicions adoptades a la 26a Conferència General de Pesos i Mesures (CGPM), el novembre de 2018.

Segons explica el director del Centre Espanyol de Metrologia, del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, la revisió del sistema és la més important des del seu establiment, el 1960. Bernabé especifica que les definicions de les unitats bàsiques del SI han quedat lligades a constants universals, fent-les vàlides de forma atemporal.

La reforma afecta al quilogram, l'amper, el kelvin i el mol, que a es definiran ara en funció de valors numèrics fixos de les constants físiques escollides. Pel quilogram serà la constant de Planck, per l'amper, la càrrega elemental, pel Kelvin, la constant de Boltzmann i pel mol, la constant d'Avogadro. També s'adapten les definicions de metre, segon i candela, que actualment es basen en la constant de la velocitat de la llum al buit, la freqüència de la transició hiperfina de l'estat fonamental no pertorbat de l'àtom de cesi 133 i l'eficàcia lluminosa d'una radiació monocromàtica de 540x1012 Hz.

Compartir