Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

La COVID-19 ha afectat, afecta i, segurament, afectarà a tots els elements del cicle de l’aigua” va afirmar el catedràtic d’Enginyeria Química Lequia de la Universitat de Girona, Manel Poch, durant la jornada en línia sobre el control del coronavirus en les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR’s) celebrada el passat 7 d’abril de 2021 i organitzada pel Grup de Treball d’Aigües de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular.

La situació actual de pandèmia ha accelerat tots els processos i, gràcies a la col·laboració de diferents professionals experts, s’ha aconseguit donar un salt enorme del sanejament a la vigilància epidemiològica en les aigües residuals”, va explicar la subdirectora de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut, Carme Chacón. El president Jordi Renom va aprofitar l’ocasió per reivindicar “les grans aportacions de la tecnologia tant en l’àmbit de la salut, com del tractament i la gestió de la crisis sanitària”.

Les restes del material genètic del virus SARS-COV-2 es troben presents en les femtes i, per tant, van a parar a les aigües residuals. “Aquests fragments són excretats per les persones infectades, des d’abans de presentar els símptomes, i constitueixen un excel·lent indicador del grau de prevalença de la malaltia en una població o àrea tot introduint els conceptes d'escales, sectorització i representativitat dels mostreigs més enllà del punt final a les EDAR's”, va explicar Àngel Villanueva, director de Resiliència i Canvi Climàtic a Suez.

Marc Moliner, cap del departament d’Estratègia i Regulació de l’Àrea de Sanejament de l’àrea d’Aigües Residuals de l’Agència Catalana de l’Aigua, va presentar el projecte Sarsaigua, en col·laboració amb el departament de Salut i Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i considerat com a acció de Govern. “L’objectiu del projecte va ser establir un sistema homogeni (tothom està connectat a la xarxa residual) d’alerta de la presència del virus a partir del monitoratge de 56 depuradores i amb la participació de laboratoris de referència internacional”, va explicar Moliner.

“Anem cap a una gestió intel·ligent de l’aigua que inclou el factor salut i la digitalització. L’objectiu final és aconseguir un cicle de l’aigua resilient que aporti informació i segueixi oferint aigua de qualitat, de forma sostenible i per a tothom”, va predir Manel Poch.

L’Organització Mundial de la Salut ha publicat diferents documents sobre la vigilància epidemiològica a través de les aigües residuals. I s’ha inclòs en l’esborrany de temes nous a incloure en la revisió de la Directiva de Tractament d’Aigües Residuals Urbanes de la Comissió Europea que acabarà sent legalment vinculant”, va avançar Villanueva. El monitoratge de les aigües residuals ha vingut per quedar-se i els enginyers i les enginyeres de segur que tindrem molt per dir i per fer.

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

Amplia a Fulls d'Enginyeria

Compartir