En el 2023, les comissions es consoliden com la principal veu d'Enginyers Industrials de Catalunya. A través dels seus membres i activitats, en les comissions es genera el debat, la reflexió i l'ànàlisi per difondre el coneixement entre el col·lectiu i una influència positiva en la societat. També es promouen aliances entre els seus membres i la resta de professionals i agents del sector.

Enguany sumem 19 comissions i hi han hagut força canvis: les institucionals són Acció ProfessionalEquitat Tecnologia i Futur, Enginyers a les Administracions Públiques, Lideratge Empresarial i Internacional (CEW); les socials són Acció Social, Esports, Jubilats i Cultura; i les tècniques són Enginyeria de la Salut, Mobilitat, Energia, Canvi Climàtic i Economia Circular, Innovació i transferència tecnològica, Indústria Química, Transformació digital, Construcció, Infraestructures i Urbanisme, Seguretat i Logística

En la trobada anual de comissions. que es va celebrar el 30 de novembre de 2023 a la seu de Barcelona, el president del Comité Permanent de Comissions i Activitats, Manel Torrent, i la sotsdirectora, Laura Ivern, van presentar les xifres més significatives i les línies estratègiques pel període 2023-2026. En el 2023, es van realitzar 80 activitats de les comissions tècniques i institucionals, amb un 36% de ponents dones i 4.533 persones assistents (48% en línia) i 90 de les comissions socials, amb un 11% de ponents dones i 4.345 persones assistents (59% en línia). També cal assenyalar que quasi la meitat dels impactes en els mitjans de comunicació estan relacionats amb les comissions. 

En el 2023, des de les comissions, es van elaborar 4 posicionaments, amb repercussió als mitjans de comunicació: "Enginyeria, motor de progrés"; "Només un hidrogen competitiu i neutre en emissions podrà substituir el gas natural"; "Condicions de la xarxa de distribució d'electricitat per fer possible la transició energètica" i "Cicle de l'aigua: propostes per fer front a la sequera estructural". 

En les línies estratègiques pel 2023-2026 es vol treballar per aconseguir una major difusió i impacte de les activitats de les comissions, per atraure el talent jove i femení, per enfortir l'ecosistema i la relació win-win amb altres organismes i per reforçar l'organització amb una major coordinació i planificació. Durant la trobada anual, el director general, Pere Homs, va compartir a les persones assistents el document "Enginyeria, motor de progrés", una reflexió que recull 300 propostes per fer front als grans reptes del món d'avui. 

Compartir