La pandèmia de COVID-19 ha situat la societat en un escenari que només havien previst els epidemiòlegs i ha deixat una situació econòmica complicada, amb una crisi caracteritzada per la crisi d'oferta i crisi de demanda. Adaptar-se als canvis és essencial per garantir l'activitat de les empreses i sobretot la seva resiliència. Per això, i amb l'objectiu d'aportar una sèrie de recomanacions mínimes d'implementació ràpida davant la situació d'emergència actual el grup de treball de Business Continuity de la comissió de Gestió Empresarial d'Enginyers Industrials de Catalunya ha elaborat una guia pràctica per a la implantació de mesures de crisis en organitzacions empresarials sempre en el marc de les recomanacions generals de les administracions pertinents en el moment actual. El document 'COVID-19: Cap a l'empresa resilient', vol, a la vegada, donar les pautes per crear un embrió de ''Business Continuity Systems'' a les empreses. 

Els autors del document, que ha estat elaborat de forma col·laborativa i a distància, són Josep Ma Peiró, Xavier PI, José Luis Rubiés, Miguel Ángel Estruga, Ignasi Fontanals, Rafael Nadal i Salvador Brugarolas, membres del grup de Treball Business Continuity d'Enginyers. L'equip ha volgut donar a les empreses eines perquè consideren que la forma de procedir i gestionar a les empreses actualment ja no és vàlida ''a dia d'avui, post-COVID-19''. Consideren que la superació del 'breakout' a les empreses obligarà als directius a replantejar-se part de l'estratègia per poder demostrar ''múscul resilient'' i evitar així, estar ''fora de mercat''.

Veure Guia
Compartir