Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

La prevenció, la preparació per a la reutilització i el reciclatge han de ser la prioritat de la gestió dels residus i on s’han de centrar tots els esforços per assolir els objectius europeus. Aquesta és una de les conclusions finals de l’estudi “Aplicació de les directives en matèria de residus municipals a Catalunya”, elaborat per la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular, que es va presentar el 9 de març de 2022 a Enginyers Industrials de Catalunya.

Tot i així, Concha Zorrilla, coordinadora i coredactora de l'informe, va qualificar de "poc realista" el Pla de tancament i desmantellament de les plantes de valorització energètica existents, que figura a la disposició addicional segona de la Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat pel 2022. 

Les directives europees situen el llindar de reciclatge en el 55% pel 2025, el 60% (2030) i el 65% pel 2035 i que els residus generats que podran anar a abocador, l’any 2035, no hauran de superar el 10% dels residus generats. Segons les previsions de l’estudi, el desmantellament de les incineradores a Catalunya portaria a què els dipòsits controlats rebessin un 41% (2030) i un 33% (2035) del total de residus generats. 

Per garantir els objectius imposats per la Unió Europea, cal pensar no només en mantenir la capacitat de les plantes de valorització energètica sinó també en augmentar les capacitats de tractament alternatives als dipòsits controlats”, va defensar Concha Zorrilla durant la presentació. 

Cap a la complementarietat 

Segons l’estudi, les plantes de valorització energètica de Catalunya compleixen amb els requeriments que imposen les directives europees. Els estudis de contaminació realitzats, mostren que les concentracions de contaminants en zones properes a les plantes són molt inferiors als valors que presenten àrees amb molt de trànsit o zones amb una elevada densitat industrial. 

El balanç de la gestió de residus de Catalunya fa evident la necessària complementarietat entre les diferents opcions de tractament per poder eliminar progressivament la contribució del dipòsit controlat”, va assenyalar Concha Zorrilla. Segons els diferents autors de l’estudi, la valorització energètica ha d’integrar-se en la cadena de tractament dels residus municipals com a part d’una estratègia que permeti el compliment de la jerarquia de residus. 

Tenint en compte que els objectius són un 65% de reciclatge i un destí abocador limitat al 10%, queda un 25% dels residus generats amb un contingut material difícilment integrable en circularitat. Els autors de l’estudi aposten per “aconseguir l’aprofitament energètic d’aquests fluxes mitjançant les adequades operacions de transformació”. 

A la taula rodona que va continuar a la presentació hi van participar Alicia Valero, enginyera química, directora del grup d'Ecologia Industrial a l'Instituto Circe i professora de la Universitat de Saragossa; Laura Martín, coordinadora de les Comissions de Medi Ambient, Energia i Innovació i Tecnologia de l'Associació Empresarial Química de Tarragona; Nacho Navarro, vicepresident segon de la Cambra de Terrassa i president del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i de Grau en Mines;  Leandro Barquin, director de la Fundació Fòrum Ambiental i Mariano Marzo, professor emèrit de la Càtedra de Transició Energètica de la Fundación Repsol.

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

 

Compartir