El president Jordi Renom va comparèixer  el passat 31 de març  davant la  Comissió de Polítiques Digitals i Territori del Parlament de Catalunya per donar el punt de vista de la Institució sobre la Proposició de Llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles. 

A la seva intervenció, Renom va exposar el cas del recent estudi intercol.legial per a la regeneració urbana del barri Primer de Maig de Granollers, per il·lustrar el nostre posicionament davant la Proposició de Llei i que va resumir en:

  • La necessitat de prioritzar les innumerables actuacions susceptibles d’obtenir finançament que es regula en aquesta llei, en un context d’escassetat de recursos de l’administració i de l’actual crisi energètica, de preus, i climàtica.

  • La necessitat de calibrar les inversions en el context actual i d’aplicar criteris tècnics de rendibilitat de les inversions.

  • Donar màxima importància a:

    • Les mesures d’eficiència energètica en els edificis amb mesures passives, actives,

    • L’ús de les energies renovables

    • Els estudis per la creació de comunitats energètiques locals residencials.

Per al president Renom, més enllà de les necessàries obres de rehabilitació i conservació i de la definició dels potencials de millora de les edificacions, “cal potenciar les mesures per obtenir mesures d’estalvi de consum d’energia primària no renovable per trams successius amb un objectiu de consum gairebé zero”.

Renom va manifestar també “la sorpresa  per la nostra absència, com a professionals experts en temes d’equipaments energètics, en la composició de la Comissió per la Gestió dels Fons que preveu la llei”, així com el l’interès d’Enginyers Industrials de Catalunya en formar part del Consell Assessor previst.


Podeu veure la seva intervenció a aquest video del Canal Parlament (a partir del minut 17’30’’).

Compartir