Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

La nova era del Big Data i de la Intel·ligència Artificial (IA) i les seves noves tecnologies de la informació creen nous dubtes sobre la propietat i els drets d’explotació no només de les dades sinó també dels algoritmes. Aquestes noves tecnologies apliquen el Big Data i la IA, de manera privada i municipal, i no queden molt clars els límits i la responsabilitat dels intervinents. 

En una jornada organitzada per la Comissió de Societat Digital, Malcolm Bain, partner i soci de l’empresa Across Legal, va aclarir -des d'un punt de vista legal- els dubtes presents i futurs sobre la propietat i responsabilitat dels diferents conjunt de dades que utilitzen les tecnologies smart en l’actual context de Smart Cities. 

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

 

Compartir