Per saber més clica a la fitxa de la jornada

El document per a l'aprovació inicial del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) es va aprovar el passat mes de març i, un cop publicat als butlletins oficials, durant el mes d'abril es va iniciar el període d'informació pública corresponent, que s'estendrà fins al 30 d'octubre d'enguany.

El passat 29 de setembre, es va presentar la sessió “El metabolisme urbà i l'impuls de la infraestructura verda en el PDUM”, organitzada per la Comissió de Construcció, Urbanisme i Infraestructures d’Enginyers Industrials de Catalunya.

En l’acte, presentat pel degà Narcís Armengol, hi van participar Ramon Torra, gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); Xavier Mariño, director de l'ADPU de l'AMB; Jacob Cirera, cap de l'Oficina d'Infraestructura verda i el Metabolisme urbà del SRPD de l'AMB; Marc Montlleó, director de projectes de Medi Ambient de Barcelona Regional i Raimon Roda, director gerent del Consorci del Parc natural de la Serra de Collserola.

Armengol va obrir la sessió destacant tres aspectes del PDUM, "el concepte policèntric, l'acostament en autosuficiència en termes d’energia i el potencial increment d’un 15% dels recursos hídrics".

Des de la visió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Torra va destacar que “el PDUM és una oportunitat única per afrontar els reptes territorials i urbanístics de l’AMB a partir d’un model de desenvolupament  just, eficient i sostenible”.

Per la seva banda, i també des de la mateixa entitat, Mariño va dir que “el PDUM defineix el desenvolupament urbanístic metropolità, on la persona està en el focus de la reflexió i en el centre de la proposta i l'interès general metropolità és protagonista". 

Jacob Cirera, cap de l'Oficina d'Infraestructura verda i el Metabolisme urbà del SRPD de l'AMB va assegurar que “el PDUM és un pla de reciclatge de transformació, és un pla d'oferta i de capacitat demogràfica i pretén equilibrar el desequilibri territorial". 

El director de projectes de Medi Ambient de Barcelona Regional, Marc Montlleó va explicar quins són els objectius principals del PDUM entre els quals es troben  "potenciar l'eficiència urbana, preservar i garantir el cicle de l'aigua, garantir la funcionalitat ecològica de la infraestructura verda, reconèixer el sòl agrari, reduir les externalitats del metabolisme urbà, preservar el sòl d'activitat econòmica, potenciar l'eficiència urbana i assolir una mobilitat eficient".   

Pel que fa a espais verds concrets, el PDUM preveu que el parc de Collserola sigui un territori dinàmic, en aquest sentit, Raimon Roda, director gerent del Consorci del Parc natural de la Serra de Collserola va assenyalar que per mantenir aquest dinamisme “cal utilitzar sistemes de planificació, però també de gestió que permetin evolucionar tant pels canvis socioeconòmics com pels canvis mediambientals". 

La sessió va concloure amb la intervenció d’Andreu Iglesias, president de la Comissió de Construcció, Urbanisme i Infraestructures dels Enginyers Industrials de Catalunya, que va qualificar el PDUM com “un projecte ambiciós, un gran repte i una oportunitat que recull les necessitats de mobilitat, els recursos escassos d’aigua, energia i aliments de forma sostenible” i va tancar l’acte afirmant que “el PDUM generarà problemes que requeriran solucions complexes i els enginyers tindrem un paper important, que haurem d’acabar de definir perquè sigui un èxit.” 

Per saber més clica a la fitxa de la jornada

 

Compartir