El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, ha derogat la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, que establia la suspensió de terminis administratius per motiu de la COVID-19. Per aquest motiu, amb caràcter general, a partir del dia 1 de juny es restabliran els terminis administratius que havien quedat en suspens.

Reial Decret 537/2020
Compartir