Com a conseqüència de la crisi econòmica mundial del 2020, generada per la crisis sanitària d’arreu del planeta deguda a la pandèmia de la COVID19, tota la societat ha hagut de canviar de forma inesperada la seva forma de relacionar-se i de treballar.

Aquest document està desenvolupat amb l’objectiu de ser un element de suport a la presa de decisions entre l’empresa i la persona empleada a l’intentar implantar aquest model de treball, considerant tot l’ecosistema que comporta, i els beneficis i els impactes que calen tenir en compte.

En aquest sentit és un suport material als agents socials (associacions empresarials, sindicats,...) i els poders públics, i que s’ha construït en base als coneixements i l’experiència aportada per cada un dels membres de l’equip de redacció. És obvi que l’evolució de la societat i de tots els àmbits que l’envolten (economia i empresa, laboral, legal, social, sanitària, globalització, ...), anirà desenvolupant-se en el temps, per la qual cosa aquest document s’anirà adaptant als canvis socials, laborals, legislatius i econòmics vigents en cada període.

Veure Guia
Compartir