El president Jordi Renom defensa que "per la seva capacitat de crear valor afegit i pels nivells d'ocupació i distribució de la riquesa, la indústria pot ser clau per a la recuperació econòmica de Catalunya". El president ho explica en un anàlisi sota el títol "la indústria, vector de la recuperació" publicat a la revista "Catalunya Econòmica".

Jordi Renom també recorda que les accions que es desenvolupin han d'ajudar a crear PIB i que són una oportunitat per actuar amb una visió estructural. I que "apareix un nou binomi de competitivitat: la transformació digital de les empreses i la sostenibilitat de l'activitat industrial".

Compartir