Per accedir a tots els continguts clica a la fitxa de la jornada

Potser sóc agosarat però crec que els tècnics, al costat dels sanitaris, també han salvat vides”, va destacar el director general dels Enginyers Industrials de Catalunya, Pere Homs, durant la darrera sessió del cicle “5 hospitals en 20 setmanes” que es va celebrar en línia el passat 4 de maig de 2021, organitzat per la Comissió d’Enginyeria de la Salut.

En aquesta ocasió, es van compartir les experiències i innovacions en l’execució per part de les instal·ladores i les enginyeries de direcció d’execució. El moderador de la sessió, en Francisco García, va voler assenyalar que “el passat 20 de març va començar un tsunami per ampliar el sistema de salut i donar resposta a una emergència sanitària. Es va aconseguir ampliar de 600 a 1.500 llits d’UCI i guanyar 22.000 m2”.

Ignasi Àlvarez de SURIS va explicar que la metodologia Lean Construction va ser fonamental en l’execució de l’obra, “sobretot en la planificació de riscos i restriccions”. Àlvarez va destacar que es va haver d’externalitzar el procés, fabricant fora de l’obra peces desmuntables i que per evitar que es solapessin més de quatre activitats en un box, es van haver d’establir tres torns de treball (un d’ells nocturn).

El disseny és clau des de l’inici per analitzar els camins crítics i la coordinació entre oficis. Hi havia dos elements clau: tenir el lliurament cobert i minimitzar el nombre de treballadors a l’obra”, van comentar Raúl Arroita i Antonio Recio de DOMINION. Per la seva banda, Anton Rosselló d’ARG Engineering va explicar en què va consistir la direcció d’execució en un entorn Lean i per assolir un repte com la construcció de l’edifici adjacent de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.

Jordi Fàbregas de SOGESA va parlar sobre la valoració de la coordinació en l’execució i va assenyalar que “la industrialització de l’execució de les instal·lacions i uns objectius a curt termini i amb revisions setmanals van ser les claus de l’èxit”.

El punt de vista crític el va donar Josep Maria Rimbau, de l’Hospital Germans Trias i Pujol, que va centrar la seva intervenció en el “Comissioning” que és el procés per millorar la qualitat de recepció d’un projecte o obra. Com s’aconsegueix? Segons Rimbau, “documentant i verificant que els sistemes i les instal·lacions estan planificades, dissenyades, instal·lades, provades, operades i mantingudes. L’objectiu final és que l’edifici funcioni tal i com s’havia pensat en un inici”.

Com a reflexió final en Francisco García-Moreno ha destacat que “el treball col·laboratiu i l’alineació dels objectius per part de tots els agents implicats, arquitectes, enginyers, constructores, instal·ladores i personal sanitari, ha fet possible una forma de construcció adaptada als ritmes que demanava la pandèmia”.

Per accedir a tots els continguts clica a la fitxa de la jornada

Amplia a Fulls d'enginyeria

Compartir