El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) ha col·laborat, de manera destacada, en l'elaboració del nou estudi-radiografia del sector i de la professió enginyera de l'Observatorio de la Ingeniería de España. L'execució tècnica i els treballs de redacció han estat realitzats per un Comité Executiu liderat pel COEIC.

Es tarcta del primer informe amb aquestes característiques i amb aquest abast i que, entre altres dades, destaca que en els pròxims anys es necessitaran 200.000 enginyeres i enginyers per cobrir totes les necessitats de l'ecosistema empresarial i tecnològic. 

Espanya és el cinquè país d'Europa pel que fa a producció industrial. El nostre propósit és liderar l'evolució tecnològica per al progrés del món i les persones. L'estudi apunta que el 85% de les feines d'enginyeria més demandades d'aquí a deu anys encara no existeixen i que, per tant, l'enginyeria s'haurà d'anticipar als canvis i a la futura demanda. 

Amplia a Fulls d'Enginyeria

Accedeix a l'estudi

 

Compartir