Un estudi de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular d’Enginyers Industrials de Catalunya demostra que la Zona de Baixes Emissions (ZBE) pot no ser suficient per reduir la contaminació de Barcelona. La geolocalització de la Ciutat Comtal fa que sigui especialment sensible a les alteracions meteorològiques i que inclús amb una activitat mínima hi hagi episodis d’elevada contaminació. Per aquest motiu, la Comissió creu que cal realitzar altres accions molt més ambicioses i complementàries a la ZBE per tal que els nivells d’òxids de nitrogen (NOx) i de partícules PM10 romanguin a valors acceptables.
 

L’estudi -elaborat a partir de dades de l’Ajuntament de Barcelona, el Port de Barcelona, l’Institut Cerdà, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, entre d’altres fonts- mostra que durant les setmanes de màxim confinament al mes d’abril va haver una reducció del 75% del trànsit rodat i del 77% del transport de passatgers i 10% del de mercaderies al Port de Barcelona, tot reduint-se els valors de contaminació  entre un 50 i un 70%  i es van assolir valors inferiors als 40 i 20 mg/m3 pels diòxids de nitrogen i les partícules respectivament, que son els valors mitjans recomanats per l’OMS. 

Concha Zorrilla, presidenta de la Comissió de canvi Climàtic i Economia Circular, destaca que, paradoxalment, “durant aquesta època de màxim confinament només es van assolir els valors mitjans recomanats per l’Organització Mundial de la Salud (OMS) pels diòxids de nitrogen i les partícules que són inferiors als 40 i 20 µg/m³”.

En canvi, durant el mes de maig, amb un lleuger increment de l’activitat i diferents condicions meteorològiques, els valors d’òxids de nitrogen i de partícules van augmentar considerablement i, en algunes hores del dia, es van superar els valors mitjans anuals recomanats per la OMS.

Per a Sílvia Nadal, membre de la Comissió, “això demostra que la geolocalització de Barcelona fa que sigui molt sensible a les alteracions meteorològiques i que, inclús amb activitat mínima i emissions contaminants inferiors a les que s’aconseguirien aplicant la ZBE, es donin episodis d’elevada contaminació”. 

Accions complementàries a la ZBE

L’estudi conclou que per reduir la contaminació a Barcelona és necessari aplicar una sèrie de mesures complementàries a la ZBE molt més ambicioses i que contrarestin el factor de la geolocalització de la Ciutat Comtal. Per a la presidenta de la Comissió, Concha Zorrilla, “cal evitar els desplaçaments diaris innecessaris si es poden suplir gràcies al teletreball o a les reunions en línia”.

També es recomana rebaixar l’ús del vehicle privat promovent i potenciant la mobilitat no contaminant (a peu o amb bicicleta),  i el transport públic (incrementant la seva qualitat i no contaminant) així com repensar la mobilitat també a la segona corona de Barcelona, evitant els itineraris repetitius. “Cal substituir el vehicle privat de combustió del parc existent i fer un salt cap a vehicles de nova generació com els elèctrics o els d’hidrogen”, defensa Sílvia Nadal, membre de la Comissió per a qui “també serà necessari que el Port redueixi la seva contaminació”.

“Som conscients -explica la presidenta Concha Zorrilla- que aquestes mesures tenen una incidència directa en els hàbits socials i indirecta en els llocs de treball però creiem que l’objectiu final és tan important que el debat i el consens social sobre la seva viabilitat tècnica i econòmica és més necessari que mai”.

Veure Guia
Compartir