Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

La il·luminació en els llocs de treball és un dels paràmetres essencials per garantir el confort visual i el rendiment de les persones en l'entorn laboral, amb unes condicions segures i saludables. La norma vigent datava del 2012 i amb l’ús normalitzat i intensiu de les làmpades LED se n’ha fet una actualització el passat mes de març de 2022. 

L'Associació Espanyola de Normalització (UNE) té diferents Comitès Tècnics de Normalització, entre els que hi ha el Comité sobre “Luz, Iluminación y báculos /UNE/CTN 72” que genera coneixement i transposa els documents tècnics per als professionals del sector. Des del punt de vista normatiu, la UNE ha publicat diferents versions de la norma UNE-EN 12464-1 d’il·luminació en llocs de treball interiors. 

En una jornada, organitzada el passat 7 de juny de 2022 per la Comissió d’Energia, es van explicar els aspectes més importants a l’hora de dissenyar la il·luminació en els llocs de treball i les novetats més destacables de la nova norma.

En concret, les consideracions de les singularitats de la tecnologia LED, el modelat i requisits en l’escena visual tridimensional a la il·luminació interior mitjançant requisits extres en nivells d'il·luminació en parets, sostres i visió semicilíndrica per al objectes i persones. També es van tractar les noves condicions per a la consideració de l'enlluernament (tenint en compte les singularitats de les noves fonts de llum), les afectacions al parpelleig (efecte flicker) i la revisió i ampliació de les diferents taules.

Totes i tots els intervinents van coincidir que l'actualització d'aquesta norma pot afectar de diferent forma als actors del sector de la il·luminació (fabricants de lluminàries, dissenyadors, laboratoris, entre d’altres) i suposarà canvis en la forma d'encarar els projectes i de dissenyar els productes.

Van participar a la sessió Manuel García Gil, responsable del GT d'Il·luminació dels Enginyers Industrials de Catalunya, Ricardo Pomatta Gutiérrez, secretari del Comitè UNE/CTN 72 i director tècnic a ANFALUM, Aitor Aragón Basabe, responsable del Comitè UNE/CTN 72, Moisés Domingo García, president del Comité UNE/CTN 72 i director general de LUXINTEC, Carlos Sierra Garriga, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i delegat a Catalunya del Comité Español de Iluminación i Marc Ballbé, vocal del Comité UNE/CTN 72 i director tècnic a Asselum.

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

 

Compartir