S’ha reunit la Comissió de Seguiment del conveni de col·laboració entre l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya i l’Associació de l’Institut Químic de Sarrià, per renovar la voluntat i el compromís de seguir impulsant l’acord institucional de col·laboració en benefici dels respectius associats.  

S’ha procedit a la firma del nou conveni i revisat l’agenda de treball on es destaca la difusió del serveis i avantatges que ofereixen ambdues corporacions. L’enginyeria industrial i química troben en aquest acord un marc de col·laboració entre institucions per potenciar la seva aportació i rellevància en el progrés dels seus professionals i de la societat en el seu conjunt. 

Jordi Renom i Jordi Martí, presidents d’ambdues associacions i Josep Canós, degà del Col·legi han estat acompanyats de Josep Maria Mestre i Jeroni Farnós (sotspresident de l'AIQS i president de la Comissió d’Indústria Química dels EIC). 

Per a més informació: rmiserachs@eic.cat 

Compartir