És perillós convertir les activitats industrials en financeres” va explicar Anton Costas, catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona i expresident del Centre d’Economia de Barcelona, durant la jornada celebrada el passat 27 de febrer a Enginyers Industrials de Catalunya. Al llarg de la sessió es va abordar la redefinició actual del concepte d’empresa -del seu propòsit i model de gestió- i, en concret, en el cas de les empreses energètiques regulades.

Les paraules de benvinguda van ser a càrrec del degà Josep Canós i va destacar que “Enginyers Industrials de Catalunya obre les portes a reflexionar sobre temes diversos i transversals com és el cas de la funció social, els models i valors de les empreses”. Anton Costas va aclarir que, durant els anys 70, el propòsit d’una empresa era el de maximitzar els beneficis dels accionistes però, en l’actualitat, “hi ha hagut un canvi espectacular perquè ara es busca maximitzar el valor per a tots els stakeholders, és a dir, els accionistes, clients, proveïdors, treballadors i comunitat”.

El catedràtic de Política Econòmica va explicar que aquest canvi en el propòsit i model de gestió de les empreses és conseqüència, entre d’altres aspectes, de la pressió social i política arran dels escàndols corporatius abans de la crisi financera de 2008 (cas ENRON), l’augment de la desigualtat -sobretot al saber-se quines eren les retribucions en les altes corporacions- i, finalment, per les pròpies pressions internes del accionistes. “Anem cap a una política de competència i antimonopoli, augmentaran els litigis -per la capacitat dels stakeholders d’exigir reparacions morals o econòmiques- i es potenciarà l’autoregulació i la regeneració dins del propi capitalisme” va afegir Costas.

Pablo Sánchez, director de la Fundación B Lab Spain, va parlar de què les empreses estan canviant el seu valor perquè “estem en una societat més crítica i exigent, on hi ha grans desigualtats i l’amenaça del canvi climàtic i on el sentiment cap el model de capitalisme corporatiu és de desconfiança”. Sánchez va defensar que cal anar cap a un capitalisme responsable amb “uns estàndards elevats d’acompliment social i ambiental, transparència pública i responsabilitat legal”.

En el cas de les empreses energètiques hi ha una contradicció entre unes inversions i autoritzacions administratives a llarg termini i unes exigències de rendiment i gestió a curt termini” va denunciar Josep Isern, exdirector General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya. Isern va explicar que les empreses regulades energètiques són empreses amb autorització administrativa que els dóna l’exclusivitat d’actuar en el territori i de les que s’espera un servei amb continuïtat, qualitat, seguretat i a un cost adient.

L’exdirector d’Energia va recomanar que aquestes empreses han de preservar la seva missió però “l’Administració ha de reforçar el seu control potser amb més regulació, caldria revisar els procediments i assegurar que s’acompleixin i limitar les situacions i condicionants a l’hora d’externalitzar funcions. L’Administració hauria d’aplicar criteri i no només complir amb el reglament”.

Compartir